Het Zwem-ABC

Uw zoon of dochter zit op zwemles bij AZL. Wanneer mag hij of zij dan zijn diploma halen? Hieronder leggen we uit hoe de opleiding voor het A-, B- en C-diploma er bij AZL uit ziet. Op een aparte pagina kunt u lezen hoe we testen of een leerling klaar is voor het diplomazwemmen. De eisen voor de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC hebben we ook voor u op een rijtje gezet.

Bij het Zwem-ABC zwemmen de kandidaten met kleding. Kijk voor meer informatie over de vereiste kleding op onze pagina met de kledingeisen.

Over het Zwem-ABC

Het Zwem-ABC, uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. De diploma’s A en B zijn belangrijke tussenstappen, maar het einddoel van het Zwem-ABC is het C-diploma. Pas na het behalen van het C-diploma kan een kind veilig deelnemen aan alle mogelijke activiteiten op, in of aan het water. Kinderen met alleen een A- of B-diploma beheersen weliswaar waardevolle zwemtechnieken, maar zij kunnen zichzelf nog niet redden in alle situaties in het water. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoet het kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Nationale Norm Zwemveiligheid

De Nationale Norm Zwemveiligheid, van kracht sinds 1 januari 2018, is gebaseerd op een praktische indeling:

 • Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma A laat het kind zien een basisconditie te hebben en de basisvaardigheden te beheersen om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad zonder attracties. Het kind kan zich redden als het onverwacht in het water valt. Zwemdiploma A is de opstap naar Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC;
 • Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma B laat het kind zien een goede conditie te hebben en de vaardigheden te beheersen om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Het kind kan zich goed oriënteren boven en onder water. Zwemdiploma B is de tussenstap naar het complete Zwem-ABC;
 • Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C laat het kind zien een zeer goede conditie te hebben en de vaardigheden te beheersen om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met het Zwemdiploma C heeft het kind voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

De Nationale Raad Zwemveiligheid geeft ouders het dringende advies om hun kind in ieder geval door te laten gaan met zwemles totdat het C-diploma is behaald. Pas vanaf dat moment zijn kinderen zwemveilig in alle soorten zwembaden en in open water.

 

Hoe lang duurt het behalen van de diploma’s?

Volgens onze statistieken duurt het behalen van het A-diploma gemiddeld zo’n 85 lessen, terwijl er voor het behalen van het B- en het C-diploma gemiddeld ongeveer 20 lessen per diploma nodig zijn. Het A-diploma neemt dus ruim twee keer zoveel tijd in beslag als B en C samen! Als we rekening houden met de schoolvakanties, feestdagen en overige lesuitval, kunnen we uitgaan van 35 à 40 effectieve lesweken per schooljaar. Dit betekent dat een kind, dat alle lessen aanwezig is, in de praktijk 2 à 2½ jaar nodig heeft om het A-diploma te behalen. De benodigde tijd is natuurlijk afhankelijk van de eventuele afwezigheid van het kind tijdens de lessen, maar ook van de startleeftijd: Een kind dat op zijn vierde verjaardag begint met leszwemmen doet er doorgaans langer over om het A-diploma te behalen dan een kind dat pas rond de vijfde verjaardag begint. Dit heeft onder andere te maken met de motorische ontwikkeling van het jonge kind.

De opleiding tot aan het C-diploma bij AZL

Leren zwemmen in 6 fasen

Bij AZL leren kinderen tot aan het C-diploma zwemmen in zes fasen, waarvan 4 fasen tot aan het A-diploma.

 • Fase 1

Tijdens fase 1 leert uw kind op een speelse en vrije manier bewegen in het water. De natuurlijke angst die sommige kinderen hebben, wordt door middel van speelse en fantasierijke werkvormen  omgezet in plezier. Aan het einde van deze fase kunnen leerlingen drijven op buik en rug en zelfstandig springen van de kant.

 • Fase 2

Tijdens fase 2 worden de vier belangrijkste zwemslagen (schoolslag, rugslag, borsrcrawl en rugcrawl) stapje voor stapje aangeleerd. Daarbij worden grove zwembewegingen geoefend tot meer en meer verfijnde. Tijdens fase 2 zwemt de groep nog in het ondiepe bad. Af en toe wordt een uitstapje gemaakt naar het diepe bad.

 • Fase 3

Tijdens fase 3 ligt de focus op het vergroten van de zelfredzaamheid in diep water. Kinderen zwemmen de school- en rugslag zo veel mogelijk los en krijgen af en toe nog wat ondersteuning van de instructeur. Naast het zwemmen op buik en rug wordt het watertrappen aangeleerd en wordt het duiken en onderwater zwemmen geoefend.

 • Fase 4

Fase 4 is de voorbereiding op het A-diploma. Leerlingen zwemmen nu (vrijwel) zelfstandig hun banen. Een aantal weken voor het testen zwemmen de leerlingen ook hun baantjes met kleding.

→ Na fase 4 volgt het diplomazwemmen voor het A-diploma.

 • Fase 5

Na het behalen van het A-diploma volgt de voorbereiding op het B-diploma. Bij AZL is dit fase 5. De af te leggen afstanden worden groter en de techniek van de zwemslagen wordt verder verbeterd. Net als bij het A-diploma oefenen de kinderen voorafgaand aan het diplomazwemmen met kleding.

→ Na fase 5 volgt het diplomazwemmen voor het B-diploma.

 • Fase 6

Fase 6 is de laatste fase van het Zwem-ABC bij AZL en bereidt de kinderen voor op het C-diploma. Ook hier worden de afstanden nog een keer vergroot en de zwemslagen verder geperfectioneerd. Het kledingpakket is nog wat uitgebreider dan bij het B-diploma en er komen een paar nieuwe oefeningen bij die bijdragen aan de zwemveiligheid van de kinderen. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld door middel van een koprol vanaf de kant om zich onder water nog beter te oriënteren, voor het geval dat ze onverwacht met kleding te water raken. Pas na het behalen van het C-diploma zijn kinderen in het waterrijke Nederland voldoende zwemveilig!

→ Na fase 6 volgt het diplomazwemmen voor het C-diploma.

Na het behalen van het C-diploma biedt AZL nog veel meer, zoals bijvoorbeeld de zwemvaardigheidsdiploma’s!

Leslocatie en lestijden

Informatie over de tijden van de zwemlessen en het zwembad waar de zwemlessen worden gegeven vindt u op de pagina Leslocatie en lestijden. Inschrijven kan via onderstaande knop.

De 8 principes van AZL zwemlessen

 1. AZL heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma’s
 2. Onze tarieven behoren tot de laagste van de regio.
 3. Wij werken met gediplomeerde en gemotiveerde instructeurs.
 4. Op iedere groep staan meerdere instructeurs.
 5. Uw kind staat centraal: al onze lessen zijn maatwerk.
 6. Wij werken met een beproefde kindvriendelijke lesmethode. (Meer dan 15.000 diploma’s zijn het bewijs.)
 7. Wij geloven niet in cursussen Turbozwemmen. Leren zwemmen is vaardigheidsonderwijs en kost nu eenmaal tijd.
 8. Iedere klacht wordt binnen 3 dagen beantwoord. U kunt van ons maatwerk verwachten.