Testen en diplomazwemmen

Enkele weken voor het diplomazwemmen wordt bij AZL tijdens het zogenaamde aftesten bepaald welke kinderen worden aangemeld voor het diplomazwemmen. Dit aftesten gebeurt tijdens de les.

Objectief aftesten

Kinderen zijn verschillend en leren niet allemaal op dezelfde manier. In onze testmethode voor het diplomazwemmen houden we daar rekening mee. Een instructeur die de groep niet (zo goed) kent, test alle leerlingen op de eisen van het diploma. Wij doen dit omdat we geloven dat ‘vreemde ogen dwingen’. De resultaten van de test worden door de instructeur vergeleken met de vorderingen van uw kind tijdens de zwemlessen.

In het belang van het kind

Wanneer de testresultaten sterk afwijken van de prestaties tijdens de zwemlessen, dan wordt altijd overlegd met de eigen meester of juffrouw. Hij of zij kent uw kind het beste en maakt een inschatting of het aan alle eisen van het diploma kan voldoen. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met eventuele zenuwen. Soms is het resultaat dat het kind er nog (net) niet aan toe is. De afstanden zijn bijvoorbeeld nog te groot of de slag wordt nog niet goed beheerst. In dat geval bekijkt de instructeur of een extra oefenles het verschil kan maken.

Aftesten voor het Zwem-ABC

Drie maal per jaar is er een aftestdag. Op deze dag wordt getest of uw zoon of dochter aan alle eisen voldoet voor het A-, B-, of C-diploma. AZL heeft de licentie Nationale Zwemdiploma’s en voldoet daarmee aan de strenge kwaliteitseisen die worden gesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). De afstanden en kwaliteitseisen waaraan de zwemslagen moeten voldoen, worden dus niet door AZL bepaald. Meer informatie kunt u vinden op de website van de NRZ.

Aftesten voor de zwemvaardigheidsdiploma’s

Na het C-diploma kunnen er bij AZL nog vele zwemdiploma’s behaald worden, zoals de zwemvaardigheidsdiploma’s. De opleidingsduur verschilt per diploma. Ook bij de zwemvaardigheidsdiploma’s worden de kinderen altijd getest. In tegenstelling tot het aftesten bij het Zwem-ABC gebeurt dit bij de zwemvaardigheidsdiploma’s regelmatig door de eigen instructeur.

Geslaagd voor de test

Als uw zoon of dochter is geslaagd voor de test, ontvangt hij of zij van de instructeur een kaartje. Op vertoon van dit kaartje kunt u hem of haar in het clubhuis opgeven voor het diplomazwemmen. U dient daartoe het formulier te controleren en de bijdrage voor het diplomazwemmen te betalen, bij voorkeur met pin.

Heeft u nog vragen? Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet bij, stuur dan een e-mail naar leszwemmen@azlzwemmen.nl.