De Fluit behaalt keurmerk Veilig en Schoon

Op woensdag 24 januari heeft zwembad De Fluit het keurmerk 'Veilig en Schoon' ontvangen uit handen van Mariska Hol van de Stichting Zwembadkeur.  

Het Keurmerk is een, door de zwembadbranche ingestelde, regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven
op een aantal extra kwaliteitseisen. 
Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het
zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid 
goed zijn geregeld en uitgevoerd worden door
de medewerkers. Daarmee onderscheid zwembad De Fluit zich van andere zwembaden in de regio door te 
voldoen aan
de hoge eisen rondom veiligheid en hygiëne.

Als hoofdgebruiker van het zwembad zijn we blij dat De Fluit dit belangrijke keurmerk heeft behaald

Het bestuur van AZL feliciteert het management van Sportfondsen dan ook met het behalen van dit certificaat.

 keurmerk vens