Herstart zwemactiviteiten / Restart of sport activities

Scroll down for the English version of this news item.


Op dinsdagavond 17 november heeft het kabinet aangekondigd dat de zwembaden weer open mogen vanaf donderdag 19 november.
Dat is goed nieuws voor al onze zwemmers, waterpoloërs en vrijwilligers die afgelopen weken geen gebruik konden maken van het zwembad.

Bij AZL zullen alle zwemactiviteiten (leszwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo) vanaf 19 november weer starten, zoals dat voor dinsdag 3 november was.
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen die nog steeds gelden tijdens de trainingen en zwemlessen.

Zwem en waterpolotrainingen

Viel een zwemtraining uit voor de sluiting van de zwembaden op 3 november? Dan wordt deze training nog niet hervat na 19 november.
Raadpleeg het laatste nieuws op de website voor wijzigingen in het sportaanbod.

Testen en diplomazwemmen ABC en zwemvaardigheden

Door de sluiting van de zwembaden kon het testen voor het diplomazwemmen op 5 en 7 november niet door gaan.
De nieuwe data voor het testen voor ABC en zwemvaardigheden (basispakket en snorkelen) zal nu plaats vinden op 26 en 28 november tijdens de lessen.
Het diplomazwemmen voor de zwemvaardigheden vindt nu plaats op donderdag 10 en zaterdag 12 december. Voor ABC vindt het diplomazwemmen op 12 december plaats.

Heeft u vragen over het testen of het diplomazwemmen? neem dan contact op met de frontoffice leszwemmen.

Recreatief zwemmen

Het recreatief zwemmen op donderdagavond vindt plaats in dezelfde vorm als voor de sluiting van de zwembaden op 3 november. De aanvangtijd blijft 20:50 uur. 

Bestuur AZL


English version

Tuesday 17 November the Dutch government has announced that the swimming pools are allowed to reopen on 19 November.
That is ofcourse very good news for our swimmers, water polo players and volunteers who were unable to use the facilities of the swimming pool.

At AZL all activities (swimming lessons, swimming and water polo) will restart from 19 November as it was before 3 November.
On this page (in Dutch) you willl find an overview of alle the Corona measures that are valid during our lessons and training sessions. 

Swim and water polo training

Was an activity cancelled before the pools were closed on 3 November? Than this training will remain cancelled after 19 November.
Please check our website for the latest changes in the sports that are offered during the Corona pandemic.

Testing and 'diplomazwemmen' for the diplomas ABC and 'zwemvaardigheden'

Because of the closure of the swimming pools by the Dutch Government the tests for diplomazwemmen had to be cancelled on 5 and 7 November.
The new dates for tests for ABC and 'Zwemvaardigheden' is now scheduled on Thursday 26 and Saturday 28 November during the lessons. 

'Diplomazwemmen' is now scheduled for Thursday 10 December and Saturday 12 December.
If you have any questions about the test or 'diplomazwemmen' you can contact our frontoffice leszwemmen

Management of AZL