Meer trainingen worden weer opgestart

Het bestuur heeft in overleg met de trainers/instructeurs besloten om nog twee activiteiten weer te gaan starten.

Snorkelgroep NOB Scubadoe
De Snorkelgroep op zaterdagmiddag start met ingang van zaterdag 20 juni weer op.
Het tijdstip voor de training is wel gewijzigd. De training vindt komende weken plaats van 18:30 tot 19:00 uur.
De reden hiervoor is dat er tijdens de reguliere lestijden onvoldoende water beschikbaar is om 1,5m afstand te houden.

Sport en Spel
De Sport en Spel training op maandagavond wordt met ingang van 15 juni weer hervat.
Deze trainingen vinden plaats op de reguliere tijden, maar starten vanwege Corona-maatregelen iets later.
De Sport en Spel training start omstreeks 18:05 en duurt tot 18:45 uur.
Hierbij gelden dezelfde hygiëne maatregelen als bij waterpolo en wedstrijdzwemmen. Deze zijn hier te raadplegen.

Sport en Spel verandert met in gang van september van opzet. Leden zullen in de de tweede helft van juli geïnformeerd worden via deze site en via email.

Bestuur AZL