Contributie 2e kwartaal

Voor AZL lopen alle kosten door, ook al wordt er niet gezwommen. Als sportvereniging kunnen we slechts beperkt aanspraak maken op regelingen van de overheid in
deze Corona-periode. Dat komt o.a. doordat we werken met 100% vrijwilligers. Sportbonden zoals de KNZB en NOC*NSF roepen leden op om de contributie van
hun club te blijven voldoen. Als bestuur volgen we die lijn en hopen we dat u ons wilt blijft steunen. We hebben al veel positieve reacties ontvangen van leden die
AZL blijven steunen. Wij willen daarom iedereen bedanken voor de support.

Het bestuur blijft de contributie ieder kwartaal bij u incasseren. Per kwartaal wordt bekeken of we ontvangen kortingen of subsidies van de overheid of de gemeente
aan u kunnen compenseren. Voor dit kwartaal betekent dit dat we een korting van 10% verrekenen in de contributie.

Bestuur AZL