Kwaliteit

npz social media controles tekst240x300

Als zwemvereniging werkt AZL voor 100% met vrijwilligers. Voor kwalitatief goede zwemlessen en trainingen is er echter meer nodig dan alleen maar een team met gemotiveerde vrijwilligers. Bij AZL vinden we het belangrijk dat leerlingen en sporters plezier hebben en, voor zover het de zwemlessen betreft, goed leren zwemmen. Die kwaliteit moet je borgen.

 

Externe kwaliteitstoetsing

AZL is als vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB. Om de kwaliteit te borgen worden de activiteiten van de afdeling leszwemmen jaarlijks beoordeeld door een externe deskundige van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Het resultaat van een positieve beoordeling is de licentie Nationale Zwemdiploma's, die sinds eind 2014 bestaat en die AZL al sinds 2015 bezit. 

 

Opleiding van instructeurs

Bij AZL investeren we in onze vrijwilligers, door het aanbieden van opleidingen, trainingen en bijscholingen op het gebied van zwemmen en hulpverlening. Zo hebben we momenteel ruim 20 gediplomeerde instructeurs en trainers met een erkend KNZB-diploma, zoals zweminstructeur niveau 2 en niveau 3 en trainer niveau 3. Voor assistenten organiseren we een interne opleiding, op het niveau van zweminstructeur niveau 1. Meerdere instructeurs zijn tevens door het Nationaal Platform Zwemveiligheid erkend als Examinator Nationale Zwemdiploma's. Voor de veiligheid in en rond het zwembad heeft een groot deel van de instructeurs een geldig diploma EHBO en/of bedrijfshulpverlening.

Tenslotte heeft AZL voor het clubhuis een horecavergunning en hebben verschillende clubhuismedewerkers een verklaring Sociale Hygiëne (SVH).

AZL is erkend aanbieder van de Ooievaarspas.

 

 logo knzb4x   npz social media logo 600x750    image004