Contributie

AZL is een zwemvereniging. Om bij ons te kunnen zwemmen word je lid van de vereniging. Hiervoor betaal je contributie, ook wel lidmaatschapsbijdrage genoemd. De hoogte van de contributie wordt elk jaar in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Ook houders van de Ooievaarspas kunnen bij AZL terecht, tegen aangepaste tarieven.

In 2023 zijn de kosten die AZL moet betalen voor de huur van het zwembad sterk gestegen (een stijging van maar liefst 14,53%). In 2024 hebben we de contributiestijging beperkt kunnen houden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2024 is de contributie per 1 april 2024 vastgesteld op onderstaande bedragen.

Contributie per 1 april 2024

  Per kwartaal Per maand
Leszwemmen € 85,80 € 28,60
Waterpolo starters € 85,80 € 28,60
Waterpolo € 120,15 € 40,05
Wedstrijdzwemmen € 110,55 € 36,85
     
Extra lesuur per week € 58,20 € 19,40
Extra discipline € 58,20 € 19,40

Eenmalige kosten

Inschrijfgeld € 00,00
Kosten diplomazwemmen (per diploma) € 22,00

Contributie Ooievaarspas

  Onder 18 jr Boven 18 jr
  Per kwartaal Per kwartaal
Leszwemmen Gratis (1) € 42,90 (1)
Waterpolo starters Gratis (1) € 42,90 (1)
Waterpolo Gratis (2) € 60,10 (2)
Wedstrijdzwemmen Gratis (2) € 55,30 (2)
     
Extra lesuur per week 50% korting 50% korting
Extra discipline 50% korting 50% korting

1) Op vertoon van een geldige Ooievaarspas, waarbij nog geen gebruik is gemaakt van de ABC-zwemlessen

2) Op vertoon van een geldige Ooievaarspas, waarbij de sport naar keuze nog niet is gebruikt

Lidmaatschapsvoorwaarden

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan per kwartaal.
  • Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, totdat het wordt opgezegd (Het lidmaatschap eindigt dus ook niet automatisch na het behalen van een zwemdiploma, zoals bijvoorbeeld zwemdiploma C).
  • Opzeggen kan minimaal een maand voor het einde van het lopende kwartaal.

 

  • Ooievaarspashouders zijn zelf verantwoordelijk voor het laten scannen van hun pas. Als de pas niet tijdig wordt gescand, dan wordt het normale contributietarief in rekening gebracht.
  • Wanneer een Ooievaarspashouder wil stoppen met zwemmen, dan moet het lidmaatschap worden opgezegd.